ความเป็นมาของเรา

องค์กร บริษัท วินกิ้นออริจินอล เบฟเวอเรจ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณ ณัชธวัชพล เกษมสุข ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

เริ่มต้นสร้างโลโก้ในปี 2554
คอนเซปมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยผู้บริหารของเราไปพำนักอยู่แรม 3 ปี เศษ

 
โลโก้ในปี 2554


รวบรวมความเป็นมา จุดกำเนิดและเปลี่ยนแปลงของโลโก้เรา


สัญลักษณ์ของเรามีความหมายลึกซึ้งอย่างไร


สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ ณ ปัจจุบัน มีในประเทศทั้งหมด 4 สาขา และ ต่างประเทศ 1 สาขา

Visitors: 34,781