ชา

วินกิ้น ทรี ทุกแก้วคือผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความพิเศษของรสชาติ จากส่วนผสมที่หลากหลายอย่างลงตัว ด้วยรสสัมผัสที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละรสชาติ

ร่วมสัมผัสประสบการณ์เครื่องดื่มชาแบบชงสด 4 รสชาติใหม่ และใบชาเต็มใบบรรจุในถุงผ้ากรอง 12 รสชาติ ได้ที่ร้านวินกิ้น 

Visitors: 34,781